Welkom!

Van harte welkom op de website van de Stichting Kuren met Reuma.

Over ons

Onze missie

De Stichting Kuren met Reuma zet zich in om financiële mogelijkheden te bieden aan minder draagkrachtige reumapatiënten om te kuren. Deze kuurreizen organiseren we in samenwerking met een reisbureau. Stichting Kuren met Reuma tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door inzameling en verkoop van tweedehands kleding en andere tweedehandsgoederen. De stichting wil de kwaliteit van het leven van reumapatiënten verbeteren of verlichten. Dit proberen we door pijnbestrijding in de vorm van kuren in een daarvoor speciaal ingericht kuuroord. De behandelingen worden op het individu afgestemd.

Beloningsbeleid

Statuten: bestuur Artikel 3 lid 7:


Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zij hebben tevens recht op een redelijke vergoeding voor bijzondere of veelomvattende werkzaamheden die ter vervulling van hun bestuurstaak worden verricht.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met:
a. Het aanvragen van vergunningen voor het houden van inzamelingen of het plaatsen van een container en vraagt gemeenten, waarvan ze geen vergunning krijgt, naar de reden hiervan. Dit kan leiden tot een hoorzitting waarin een afgevaardigde van het bestuur zijn of haar mening over de afwijzing uiteen kan zetten.
b. Controle uitoefenen tijdens inzamelingen.
c. PR verzorgen, het geven van radio-interviews, het plaatsen van artikelen in plaatselijke kranten t.b.v. de te houden inzamelingen.
d. Een goede boekhouding voeren die ingericht moet zijn volgens de richtlijnen van het CBF.
e. Verantwoording afleggen aan het CBF over de inkomsten en uitgaven.
f. De belastingdienst heeft als voorwaarde aan alle ANBI’s gesteld, dat de organisaties voor 1 januari 2017 alles openbaar moest maken op hun website/internet. Voor 2016 geldt als voorwaarde dat alle bescheiden over 2015 voor 1 juli 2016 op internet geplaatst moet zijn.
g. Het bemiddelen en coördineren bij het samenstellen van groepskuurreizen voor reumapatiënten enz.
h. Het zoeken naar bestuursleden met ervaring, indien dat nodig zou blijken.
i. Voorbereidend werk voor brief gericht aan eventuele sponsors KMR.
j. Voorbereidend werk verricht voor het nieuwe logo voor briefpapier KMR en visitekaartjes voor de bestuursleden.


Keurmerken

ANBI.

Doelstelling

Het bieden van financiële mogelijkheden om minder draagkrachtige reumapatiënten te laten kuren. Met reumapatiënten worden bedoeld al diegenen die lijden aan enige vorm van reuma, zoals onder meer fibromyalgie, artritis en artrose.
Download hier het beleidsplan van de stichting.

Algemene gegevens:
Naam ANBI: Stichting Kuren Met Reuma
2de Naam: Stichting KMR
K.v.K.: 34129455
RSIN/Fiscaalnummer: 8102.77.980
Iban: NL67 INGB 0008 4537 22
Website adres: www.kurenmetreuma.com
E-Mail: info@kurenmetreuma.com
Telefoon: 0597 613388
Adres: p/a A. Reijndersstraat B 234
Postcode: 9663 PN
Plaats: Nieuwe Pekela
Telefoon: 0597 613388


CBF.

Bestuurders KMR:
Mevrouw J. Lautenbach- v/d Zee, voorzitter
Mevrouw A.M. van Dijk-Meijer, secretaris
De heer E. Nieuwenhuysen, penningmeester
De heer F.R. Burchartz, 2de secretaris